Počet záznamů: 1

Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace

 1. 1.
  0350844 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bernard, Josef
  Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace.
  [Community Care Planning and the Problem of Participation.]
  Sociální práce /Sociálna práca. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 100-109 ISSN 1213-6204
  Grant CEP: GA MŠk 2D06006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: community planning * participation * social services
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  Příspěvek se zabývá analýzou procesuálních charakteristik komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí v ČR. Dospívá k závěru, že participativní charakter komunitního plánování se v reálu daří naplnit jen s obtížemi. Nedostatky v participativním charakteru plánování souvisí s institucionálním kontextem, v němž komunitní plánování v ČR probíhá, ať už z hlediska institucí veřejné správy, nebo z hlediska institucí občanské společnosti.

  The paper deals with an analysis of the processual features of community care planning in the Czech Republic. It comes to conclusion that the participative nature of community care planning is only partially implemented in reality. The deficiencies of participative nature of community planning are influenced by the institutional context of community planning in the Czech Republic, in part by the design of public government institutions, in part by the institutions of civil society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190736