Počet záznamů: 1

Proměna pojetí českých dějin v díle Karla Hynka Máchy

 1. 1.
  0350787 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zumr, Josef
  Proměna pojetí českých dějin v díle Karla Hynka Máchy.
  [The Transformation of the Concept of Czech History in the Work of Karel Hynek Mácha.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 3 (2010), s. 351-362 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: K.H. Mácha * conception of Czech history
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Básník Karel Hynek Mácha (1810-1836) se intensivně zabýval českou historií už od svých univerzitních studií a vybíral si témata z české historie pro svá literární díla. Jeho pojetí dějin se utvářelo částečně čtením historických pramenů (Hájkova kronika česká) a částečně na zákaldě běžne přístupných příruček, které interpretovaly dějiny v duchu katolicismu. Posun v Máchově pojetí dějin nastal v roce 1833, když se básník setkal s almanachem Mephistopheles, který publikoval německý žurnalista Karl Herloszsohn-Herloš (1802-1849).

  The poet Hynek Mácha 1810-1836) was intensively occupied, from his university days, with Czech history, and he chose themes from Czech history in his poetical and prose works. His view of history was partly formed by his reading of commonly available handbooks interpreting history in the spirit of Catholic-dynasticism. A basic shift in Mácha's conception of Czech history occured in mid-1833 when the poet became acquinted with the almanach Mephistopheles, which was published in Leipzig by German-language journalist Karl Herloszsohn-Herloš (1802-1849).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190693