Počet záznamů: 1

Metódy odhadu návrhových zrážok v Českej republike

 1. 1.
  0350761 - UFA-U 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gaál, Ladislav - Kyselý, Jan
  Metódy odhadu návrhových zrážok v Českej republike.
  [Methods for estimating design precipitation in the Czech Republic.]
  Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti. Príspevky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2010, -. ISBN 978-80-89062-71-3.
  [Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti. Štrbské pleso (SK), 03.11.2010-05.11.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300420801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: design values * precipitation amounts * extreme value analysis * regional frequency analysis
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Predkladaný príspevok vznikol so zámerom prezentovať prehľad najrelevantnejších koncepcií a metodických postupov, na základe ktorých sa českí odborníci snažili riešiť problematiku odhadu návrhových zrážok v klimatologickej a hydrologickej praxi približne počas uplynulého desaťročia.

  The paper presents review of concepts and methodological approaches used for estimating design values of precipitation amounts in climatological and hydrological practice in the Czech Republic during the past decade.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190674