Počet záznamů: 1

Vplyv pesticídov na spoločenstvo aktinomycét vo vysokohorskej pôde

 1. 1.
  0350651 - BC-A 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Selešiová, Z. - Javoreková, S. - Krištůfek, Václav - Chroňáková, Alica
  Vplyv pesticídov na spoločenstvo aktinomycét vo vysokohorskej pôde.
  [The impact of pesticides on the community of actinomycetes in alpine soil.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 120-127. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066
  Grant ostatní:SAV(SK) 1/0404/09; SAV(SK) 3/6228/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: pesticides * actinomycetes * grassland
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať vplyv pesticídov Gesagard a Fundazol na štruktúru mikrobiálneho spoločenstva vo vysokohorskej pôde v Národnom parku Malá Fatra pomocou stanovenia relatívnej početnosti a morfologického určovania izolátov aktinomycét. Boli pozorované morfologické charakteristiky ako tvorba vzdušného a substrátového mycélia a formácia a tvar spór. Výsledky potvrdili, že uvedené xenobiotiká pozmenili štruktúru spoločenstva aktinomycét, pretože ich prídavok významne znížil ich počet a tiež aj variabilitu tvorby a sfarbenia substrátového a vzdušného mycélia.

  The aim of this study was to analyse the influence of pesticides Gesagard and Fundazol on the microbial community structure of the upland grassland soil in the National park Malá Fatra using the relative abundance and morphological determination of the actinomycetes strains. Morphological characteristics as the color of the aerial and substrate mycelium and the form of the spore chain were observed. The results confirmed that the xenobiotic perturbation by added pesticides altered the soil actinomycetes community structure, because their addition caused significant (P≤0,05) decrease of the number of actinomycetes and the increase of variability of their aerial and substrate mycelium color.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190593