Počet záznamů: 1

Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata

 1. 1.
  0350593 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Smolík, Filip
  Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata.
  [Psycholinguistics and Czech: some promissing topics.]
  Naše řeč. Roč. 92, č. 5 (2010), s. 240-252 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: sentence production * syntactic persistence * language production
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Studie analyzuje současný výzkum na poli vývojové dysfázie. Výzkum v posledních desetiletích ukázal, že vedle poruchy fonologických procesů se na vzniku dysfázie podílejí i specificky gramatické deficity a patrně i další rizikové faktory. Studie rozebírá navržené diagnostické markery vývojové dysfázie a jejich úlohu při odhalování etiologie poruchy. Dále rozebírá výzkum genetických vlivů na vznik vývojové dysfázie a úlohu tohoto výzkumu při odhalování funkčních mechanismů vývojových poruch učení. Studie rovněž věnuje pozornost současným pohledům na vztah mezi vývojovou dysfázií a dyslexií.

  Psycholinguistic research has not received much attention in the Czech linguistic community. However, psycholinguistic methods could contribute to research in areas that have been traditionally strong in Czech linguistics, such as the study of information structure (topic-focus articulation). Specific properties of Czech, such as its rich morphological system with many homonymous affixes, also provide interesting opportunities for research. The article demonstrates some methods used in research on word identification in adults and sentence processing in adults and children. It shows how these methods could be employed to provide theoretically relevant and new data about Czech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190554