Počet záznamů: 1

Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie

 1. 1.
  0350591 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Votavová, K. - Smolík, Filip
  Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie.
  [Assessing early children’s vocabulary with parent-report inventories: a review and a pilot study.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 3 (2010), s. 301-313 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700250801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: language acquisition * lexical development * parent report
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Vývoj velikosti a struktury slovní zásoby je nezbytným ukazatelem úrovně osvojování jazyka a mentálního vývoje obecně. Tento článek předkládá stručný přehled základních metod výzkumu osvojování slovní zásoby, jako jsou analýza spontánní řečové produkce, experimentální procedury a slovníkové testy. Podrobněji se článek věnuje metodě rodičovských dotazníků a to především dotazníku MacArthur Bates Communicative Development Inventory (MAB CDI); popisuje jeho strukturu, psychometrické vlastnosti a možnosti využití. Zároveň popisuje první pilotní verzi české adaptace MAB CDI pro děti od 16 do 30 měsíců a výsledky pilotní studie.

  The development of the lexicon and its structure is an essential indicator of the level of language acquisition and cognitive development. This paper summarizes the basic methods used in the research on lexical development, namely the analysis of spontaneous speech production, experimental procedures and vocabulary testing. Parental report inventories are examined in detail, focusing on the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (MAB CDI). The structure, psychometric characteristics and usage of the MAB CDI are described. The paper reports on the design and results of the first pilot study of MAB CDI for toddlers (16 - 30 months) in Czech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190552