Počet záznamů: 1

Obsah aktivních forem N a produkce N.sub.2./sub.O v odlišných půdách

 1. 1.
  0350545 - BC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hynšt, Jaroslav - Šimek, Miloslav
  Obsah aktivních forem N a produkce N2O v odlišných půdách.
  [Content of active forms of N and production of N2O in different soils.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 50-57. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0325; GA AV ČR IAA600660605; GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: soil nitrogen * mineral nitrogen * microbial biomass
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Obsah aktivních forem N, jeho změny a krátkodobá produkce N2O byly sledovány jako parametry přijatelnosti N v půdě. Byla testována hypotéza, že v půdě s vysokou přijatelností N je vysoký podíl aktivního N v minerální formě, zatímco v půdě limitované dusíkem je vyšší podíl N vázán v mikrobní biomase. Dále byla testována hypotéza, že půda s vyšší přijatelností N má nejen vyšší produkci N2O, ale také produkuje vyšší množství N2O po přídavku N. Půdy se lišily hlavně celkovým obsahem aktivních forem N, rozdíly ve vzájemných poměrech jednotlivých forem byly méně výrazné. Rozdíly byly v souladu s rozdílnými vstupy a využitím N v jednotlivých typech vegetace. Produkce NO3- byla vyšší v půdách zimoviště skotu než v půdách sadů. Byly také pozorovány rozdíly v aerobní produkci N2O. Z výsledků vyplývá, že půdy sadů mají vyšší schopnost zadržovat N, zatímco v půdách zimoviště je cyklus N adaptován na vstupy a ztráty.

  Content of active forms of N, its changes and short-term production of N2O were investigated as parameters that reflect availability of N in soil. Investigation was performed in soils at different locations of cattle overwintering area and in three locations of orchards. Hypothesis were tested that soils with high availability of N contains high proportion of mineral N while in soils limited by N microbial biomass N is prevailing form of active N. Hypothesis was further tested that soil with higher availability of N not only produces higher amount of N2O, but it also produce more N2O after N input. Soils differed especially in total content of active N while differences in relative proportions were less clear. Differences were in agreement with presumed differences in inputs and utilization of N under contrasting vegetation. Production of NO3- was higher in soils of overwintering area than in soils of orchards.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190525