Počet záznamů: 1

Poznámky k momentům difrakčních profilů

 1. 1.
  0350544 - FZU-D 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čerňanský, Marian
  Poznámky k momentům difrakčních profilů.
  [Notes to moments of diffraction profiles.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 16, 2a (2009), k24-k25 ISSN 1211-5894.
  [Struktura - Colloquium of Czech and Slovak Crystallographic Association. Hluboká nad Vltavou, 22.06.2009-25.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0805
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: moments * cumulants * diffraction profile * variance
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Je proveden rozbor metody čtvrtých momentů k určení velikosti krystalitů a mikrodeformací z profilu jedné difrakční linie. Použití pojmu kumulantu je přitom velmi užitečné.

  It is made an analysis of the method of fourth moments to the particle size and microstrain estimation from a single line diffraction profile. An utilization of the concept of cumulant is very useful at the same time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190524