Počet záznamů: 1

Vyhledávání nových producentů antibiotik pomocí genového prověřování a manipulace s produkčními kmeny půdních streptomycet

 1. 1.
  0350536 - BC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Heller, Jiří - Chroňáková, Alica - Krištůfek, Václav - Petříček, Miroslav
  Vyhledávání nových producentů antibiotik pomocí genového prověřování a manipulace s produkčními kmeny půdních streptomycet.
  [Screening for new antibiotics‘ producers using gene screening and manipulation with producing strains of soil streptomycetes.]
  Život v pôde XI. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2010, s. 45-49. ISBN 978-80-223-2796-1.
  [Život v pôde /11./. Bratislava (SK), 26.01.2010-27.01.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06154
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Streptomycetes * manumycin * hybridization
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cílem této studie bylo vyhledávání nových producentů antibiotik manumycinového typu ve sbírce aktinomycetů z prostředí, vylepšit tyto producentské kmeny a testovat jejich schopnost produkovat vyšší množství žádané bioaktivní látky. Antibiotika manumycinového typu mají velký biotechnologický potenciál, díky jejich antibiotickým, protizánětlivým, protirakovinotvorným a anti-apoptotickým aktivitám. Typická struktura sestává z 2 polyketidových řetězců spojených mC7N jednotkou, kde na spodním řetěžci je navázaná C5N jednotka. K vyhledávaní nových potenciálních producentů jsme použili metodu Southernové hybridizace k detekci genu hemA-asuA, který je zodpovědný za biosyntézu kyseliny 5-aminolevulinové, prekurzoru C5N jednotky. Kmeny streptomycet, jejichž genomická DNA hybridizovala s genovou próbou byly dále geneticky manipulovány tím, že byla do jejich genomu vložena druhá kopie genu hemA-asuA s pomocí konjugativního plazmidu přeneseného z Escherichia coli.

  The aim of this study was to screen for new secondary metabolites producers (manumycin antibiotics) in environmental actinomycete collection, to improve these strains and test their capability to produce higher amounts of target metabolite. Manumycin-type of antibiotics have large biotechnological significance because of their antibiotic, anti-inflammatory, anti-cancer and anti-apoptotic activities. The typical structure consists of 2 polyketide chains linked by mC7N moiety and the presence of C5N moiety in the lower chain. Southern blot hybridization technique was employed to screen the presence of hemA-asuA gene responsible for biosynthesis of 5-aminolevulinate acid, the precursor of C5N unit. Streptomycete strains, which positively hybridized with the gene probe were thereafter genetically improved.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190518