Počet záznamů: 1

Srovnání vlastností variant polyalyl-diglykolkarbonátu PADC jako spektrometru lineárního přenosu energie

 1. 1.
  0350526 - UJF-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brabcová, Kateřina - Jadrníčková, Iva - Spurný, František
  Srovnání vlastností variant polyalyl-diglykolkarbonátu PADC jako spektrometru lineárního přenosu energie.
  [Comparison study of polylallyl-diglycolcarbonate PADC variations as spectrometers of linear energy transfer.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 18, 5/6 (2010), s. 173-175 ISSN 1210-7085
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100480901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: PADC * LET * specrometry
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  Testovali jsme pět různých variant polyalyl-diglykolkarbonátu PADC použitých jako spektrometry lineárního přenosu energie. Byla zkoumána různá citlivost v kalibračním experimentu a odolnost vůči ztrátě signálu. Detekční účinnost byla zkoumána v experimentech z minulých let

  We tested five different variations of PADC used as spectrometer of linear energy transfer. It will be discussed different response, as was established with calibration expositions, as well as preliminary results of fading study and detection response in experiments from last years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190508