Počet záznamů: 1

Manipulace s pojmem "demokracie" v komunistické propagandě na stránkách Rudého práva (1946-1948)

 1. 1.
  0350523 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Řepa, Milan
  Manipulace s pojmem "demokracie" v komunistické propagandě na stránkách Rudého práva (1946-1948).
  [Manipulation with the Term "Democracy" in the Rudé Právo Propaganda (1946–1948).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 263-276. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Communist propaganda * Czechoslovakia 1946-1948 * Semantic analysis of totalitarian language
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Vývoj v Československu v letech 1946–1948 nabízí příležitost k paralelnímu sledování vývoje politických ambicí Komunistické strany Československa a jazyka, který užívala. Tiskový orgán komunistické strany Rudé právo z let 1946–1948 poskytuje bohatý soubor různých typů textů a jazykových jevů. Analýza se zaměřuje na sémantické obsahy a konotace pojmu „demokracie“.

  The events in Czechoslovakia between 1946 and 1948 offer an opportunity to look into a parallel between the progress of political ambitions of the Czechoslovak Communist Party and the language, which it used. The press organ of Communist Party, the Rudé právo newspaper, offers a rich collection of various types of texts and language features in issues published between 1946 an 1948. The analysis concentrates on semantic content and connotation of the term “democracy”.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190507