Počet záznamů: 1

Člověk v pluralitě kontextů: Příroda, duch, společnost. K etické koncepci V. Hösleho

 1. 1.
  0350448 - FLU-F 2011 RIV SK cze, slo M - Část monografie knihy
  Hála, Vlastimil
  Člověk v pluralitě kontextů: Příroda, duch, společnost. K etické koncepci V. Hösleho.
  [Man in the plurality of contexts: Nature, Spirit, Society. On the Ethical Conception of V. Hösle.]
  Podoby etiky. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, s. 73-106. ISBN 978-80-969770-9-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ethics * intersubjecivity * nature
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  V této části publikace se autor věnuje různým aspektům filosofické koncepce V. Hösleho.V.Hösle zkoumá vztahy přírody a ducha v různých souvislostech: v základním ontologickém rozvrhu, v souvislostech ekologických i v totalitě lidského sociálního života, a to jako jednotný celek. Pro interpretaci těchto problémů využívá zejména podnětů Hegelovy filosofie.Usiluje přitom o překonání "sektoriálního myšlení" ve filosofii a snaží se obnovit životní význam filosofie.

  The author follows in this part of the publication to different aspects of the philosophy of V. Hösle.V. Hösle explores relationships between nature and spirit in various contexts: in the basic ontological scheme, in the environmental contexts and in the totality of social life, as an integrated whole. He particularly makes use of the impulses of Hegel´s philosophy for the interpretation of these topics. He strives for an overarching of "sectorial thinking" in the philosophy and aims to re-establish a life significance of philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190454