Počet záznamů: 1

Český pohled na příčiny rozpadu habsburské monarchie (1848 – 1918)

 1. 1.
  0350419 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlavačka, Milan
  Český pohled na příčiny rozpadu habsburské monarchie (1848 – 1918).
  [Czech view on the cause of dissolution of Habsburg Monarchy (1848-1918).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 35-45. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Desolution of Habsburg Monarchy * Czech Lands * 19th Century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Pokus o postihnutí sedmi základních přičin rozpadu habsburské monarchie se stoletým odstupem a z pohledu českého historika.

  Trying to capture the seven fundamental causes of disintegration of the Habsburg monarchy from the perspective of Czech historian.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190432