Počet záznamů: 1

Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavů

 1. 1.
  0350400 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Czekóová, Kristína - Urbánek, Tomáš
  Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavů.
  [International system of photographs for emotions research: One of contemporary approaches to emotional states research.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 3 (2010), s. 277-289 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: emotion research * IAPS * psychosemantics
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Článek se věnuje výzkumu emocí prostřednictvím Mezinárodního systému fotografií pro výzkum emočních stavů. Jedná se o soubor fotografií, které se podle předpokladu autorů liší ve dvou základních dimenzích emocí – valenci a arousalu. Článek diskutuje výzkumy prováděné pomocí tohoto systému, teoretické souvislosti tohoto přístupu, jeho teoretické i metodologické nedostatky a možná východiska. Jako hlavní východisko formuluje potřebu zabývat se sémantickým obsahem snímků, tedy potřebu psychosémantického přístupu.

  The main focus of this paper is the research of emotions by means of the International Affective Picture System. It is a set of photographs which according to the authors’ assumptions differ in two basic dimensions of emotions – valence and arousal. The paper discusses the studies carried out using this system, theoretical context of this approach, its theoretical and methodological limitations and possible starting points. The authors believe that this system is primarily based on the necessity to study the semantic content of pictures, or in other words, on a psychosemantic approach.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190415