Počet záznamů: 1

Organizační vývoj německých liberálů na Moravě v letech 1890-1914

 1. 1.
  0350298 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cibulka, Pavel
  Organizační vývoj německých liberálů na Moravě v letech 1890-1914.
  [The Organizational Development of German Liberals in Moravia between 1890-1914.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 3 (2010), s. 443-478 ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1194
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: political parties * liberalism * Moravian Germans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá vývojem německého politického liberalismu na Moravě od konce osmdesátých let 19. století až do první světové války. Osvětluje jeho programové a organizační změny spojené s transformací původně všenárodní Německomoravské strany v Německou stranu pokrokovou. V studii je věnována největší pozornost postavení německých liberálů v systému německých politických stran na Moravě a především roli nejvlivnějších stranických osobností v zemské a říšské politice (A. Weeber, A. Promber, H. d'Elvert, R. M. Rohrer).

  This study deals with the development of German political liberalism in Moravia from the end of the 1880s until World War I. It throws light on the manifesto and organizational changes connected to the transformation of the previously nationwide Deutschmährische Partei in the Deutsche Fortschrittspartei. It devotes much attention to the standing of German Liberals within the system of German political parties in Moravia and to the role of the most influential party personalities (A. Weeber, A. Promber, H. d’Elvert, R. M. Rohrer).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190333