Počet záznamů: 1

Nemoc a léčení těla ve světle svatohorských knih zázraků

 1. 1.
  0350252 - UEF-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holubová, Markéta
  Nemoc a léčení těla ve světle svatohorských knih zázraků.
  [Ilness and Cure of the Body in the Light of The Wholy Montain Books of Miracles.]
  Tělo jako kulturní fenomén - "Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo". Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2010 - (Tarcalová, L.), s. 179-186. Studie Slováckého muzea, 14/2010. ISBN 978-80-86185-89-7.
  [Konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK. Hodonín (CZ), 16.09.2009-17.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Holy Montain * Human Body * Books of Miracles * Baroque pilgrimage site
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Víra v možnost vyřešit obtíže za přispění Matky Boží stála v pozadí úcty k jejich milostným vyobrazením a všech zázračných vyslyšení v době baroka. Mariánské poutní místo – tedy i Svatá Hora u Příbrami, jíž je věnován tento příspěvek, bylo prostorem, kde se člověk mohl zbavit vnitřní úzkosti a strachu. Na základě detailního rozboru 800 rukopisných a tištěných svatohorských osvědčení zázračných vyslyšení bylo zjištěno takřka 70 druhů nejrůznějších nemocí a forem postižení. Pozornost je věnována také způsobu hledání světského a "svatého" léčení.

  This drala with faith in the posibility of beány able to cure ailments with the help of Our Lady in the background to the devotion of her romantic portrayals and all miracles in the Baroque period. The Marian pilgrimage site – i.e. Svatá Hora u Příbrami, which this artikle is about, was a place where man could be relieved of his internal anxieties. Based on the detailed analysis 800 manuscripts and printed Svatá Hora almost 70 kinds of various sicknesses and forms of afflictions were discovered. Attention is also paid to the way of seeking secular and "holy" healing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190298