Počet záznamů: 1

Úvod do teratologie. Příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad

 1. 1.
  0350227 - UEM-P 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Peterka, Miroslav - Novotná, Božena
  Úvod do teratologie. Příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad.
  [Introduction to teratology. Causes and mechanisms of birth defects.]
  Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. 89 s. ISBN 978-80-246-1780-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: teratology * congenital malformations * physiological development
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Teratologie studuje abnormality fysiologického vývoje. Často se tím myslí studium vrozených defektů. Vrozená vada vzniká následkem působení negativního vlivu zevních a nebo genetických faktorů na individuální vývoj. Vrozená vada je deviace struktury, funkce nebo metabolismu. Vzniká prenatálně a její manifestace přesahuje meze normální variability druhu.

  Teratology investigates abnormalities of physiological development. It is often thought of as the study of birth defects. Birth defects (congenital malformations) result from a negative influence of extrinsic or genetic factors on individual development. Birth defects is inborn deviation of a structure, function or metabolism. It originates prenatally and its manifestation exceeds a threshold of normal variability in a species.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190281