Počet záznamů: 1

Umění ve vědě a věda v umění : metodologické imaginace

 1. 1.
  0350200 - PSU-E 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Miovský, M. - Čermák, Ivo - Chrz, Vladimír - Daněčková, T. - Heller, Daniel - Klusák, M. - Kodrlová, I. - Krása, J. - Kučera, M. - Lášticová, B. - Machotka, P. - Neusar, A. - Petrjánošová, M. - Slavík, J. - Straka, J. - Šeďová, K. - Šikl, Radovan - Šimeček, Michal - Štětovská, I. - Švanda, M. - Viktorová, I. - Zábrodská, Kateřina
  Umění ve vědě a věda v umění : metodologické imaginace.
  [The arts in science and science in the arts: methodological imaginations.]
  1. - Praha: Grada, 2010. 368 s. ISBN 978-80-247-1707-4
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: art * science * methodology
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Monografie je souborem teoretických a výzkumných prací zabývajících se uměním v kontextu české a slovenské psychologie a pedagogiky. Jednotliví autoři se věnují analýze obecných principů při výzkumu umění, pojednávají o využití uměleckých prostředků ve vědeckém výzkumu či žánru jako nástroje interpretace uměleckého díla. Pozornost věnují též tradičním tématům psychologie umění jako je tvůrčí osobnost a proces tvorby, ženy-tvůrkyně a suicidium, psychologická analýza uměleckých textů, výtvarného či architektonického díla, filmu apod. Autoři ve svých příspěvcích ukazují, jak lze porozumět uměleckému dílu pomocí kvalitativního přístupu ve výzkumu či jak umění pomáhá porozumět jedinci.

  Monograph is a collection of theoretical and research chapters focused on the arts in the Czech and Slovak psychological and pedagogical contexts. The authors analyze general principals of the arts research, deal with means of artistic expression in science or with genre as a tool of piece of art interpretation. They also address their contributions to the more traditional topics such as personality and process of creation, creative women and suicide, works of art - novels, poem, fine art, film, architecture - analysis from the perspective of psychology. The authors demonstrate qualitative research approach both in the arts understanding and the arts use as a tool of the individual understanding.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190264