Počet záznamů: 1

Wolframové cermety s karbidem zirkonia a hafnia

 1. 1.
  0350185 - UFP-V 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brožek, Vlastimil - Ctibor, Pavel - Matušek, M. - Sedláček, J.
  Wolframové cermety s karbidem zirkonia a hafnia.
  [Tungsten cermets with zirconium and hafnium carbides.]
  Metal 2010 - 19th international conference on metallurgy and materials. Ostrava: Tanger s.r.o, 2010, s. 112-117. ISBN 978-80-87294-15-4.
  [International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2010 /19th./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 18.05.2010-20.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma spraying * cermets * tungsten * zirconium carbide * hafnium carbide
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  www.metal2010.com

  Cermety s wolframovou matricí a funkčními složkami ZrC a HfC s absolutně nejvyššími body tání představují materiál s extrémně vysokými užitnými vlastnostmi za vysokých teplot. Wolframové cermety s obsahem 10, 20 a 30 % funkční složky byly připraveny dvěma rozdílnými postupy a porovnány jejich vlastnosti. První serie byla připravena postupem práškové metalurgie. Zhomogenizovaná a předlisovaná směs prášků byla slinována při teplotě 2000°C a tlaku 6 GPa v aparatuře typu BELT. Druhá serie byla připravena metodou plasma spraying dvěma odlišnými postupy. V prvním případě byly do proudu vodou stabilizovaného plazmatu, produkovaného generátorem WSP®, vnášeny samostatnými podavači prášky W a ZrC nebo W a HfC. Vzdálenost podavačů od výstupní trysky plazmatu od 25 do 75 mm byla ovlivněna rozdílnými kinetickými parametry prášků s rozdílnou granulometrií a hustotou. Druhý postup spočíval v depozici sferoidizovaných práškových směsí, připravených metodou spray-drying s obsahem 5%pojiva

  Cermets with tungsten matrix and functional components of ZrC and HfC with absolutely highest meeting points are materials with good properties at high temperature exposure. Tungsten based cermets with 10, 20 and 30 % of the functional component were prepared by two different procedures and their properties were compared. The first series of the samples was manufactured by powder metallurgy. A homogenized and preformed mixture of powders was sintered at 2000°C and pressure 6 GPa by hot-pressing technique in the apparatus of BELT-type. The second series was prepared by plasma spraying with water-stabilized plasma WSP® by two different procedures. In the first case the powders of W and ZrC (or W and HfC) were injected into the plasma jet by two separate feeders. The feeding distance 25 to 75 mm was affected by different kinetic parameters, different size distribution and density. The second case represents deposition of pre-spheroidized powder mixtures prepared by spray drying
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190253