Počet záznamů: 1

Bílé zlato a budování železniční sítě

 1. 1.
  0350166 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vyskočil, Aleš
  Bílé zlato a budování železniční sítě.
  [Beet sugar and the building of a railway network.]
  Listy cukrovarnické a řepařské. Roč. 126, 9/10 (2010), s. 284-287 ISSN 1210-3306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: white beet * railway * transfer * 19th century * narrow gauge railway * changes of landscape
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Impakt faktor: 0.645, rok: 2009

  Příběh cukrové řepy a postupného budování železniční sítě v rámci českých zemí je příběhem o symbióze dvou fenoménů 19. století. Jak řepařství a cukrovarnictví, tak doprava zažily ve 2. polovině 19. století nebývalý rozkvět. Rozmach obou hospodářských odvětví spolu úzce souvisel – železničním společnostem plynul z cukrovarnické přepravy zisk a cukrovarům železnice umožňovala výrobu a distribuci produktů. Poblíž železničních tratí vznikaly nové cukrovary a výstavbu některých tras dokonce přímo inspirovaly. Zejména od 80. let 19. století cukrovary výrazně promluvily do koncepce naší železniční sítě a nové trati, nádraží a přípojky obohatily tvář české krajiny.

  The history of white-beet and the sequent buiding up of railway network in area of Czech lands is the story about symbiosis of two phenomenons of the 19th century. Both sugar industry and transfer increased very quickly in the second half of the 19th century. The expansion of the both economic branches related nearly together. Railway companies profited from the sugar transport and they allowed production and distribution to sugar companies. New sugar factories grew up nearby railway lines. Some of them even inspired building up of new railway lines. Sugar factories influenced railway conception especially from 80s of the 19th century. New railway lines, railway stations and tap lines enriched the shape of the Czech landscape.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190239