Počet záznamů: 1

Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogenní hnědouhelné sloje

 1. 1.
  0350046 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žáček, V. - Skála, Roman - Dvořák, Z.
  Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogenní hnědouhelné sloje.
  [Rocks and minerals formed by fossil combustion pyrometamorphism in the neogene brown coal most Basin, Czech Republic.]
  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Roč. 18, č. 1 (2010), s. 1-32 ISSN 1211-0329
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: porcellanite * buchite * pyrometamorphism * esseneite * kirschsteinite * srebdoloskite * barium hexaferrite * cordierite * spinels * Most Basin (Czech Republic)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V pyrometamorfních horninách Mostecké pánve – buchitech, struskách a paralávách – bylo zjištěno téměř 50 minerálů a nepojmenovaných přírodních fází. Ty zahrnují: anatas, anhydrit, ankerit, apatit, aragonit, baryt, kalcit, celsian, chalkopyrit, cordierit, korund, cristobalit, diopsid, esseneit, fayalit, forsterit, granát, goethit, Ca-graftonit, sádrovec, hematit, hercynit, ilmenit, K-zivec, kirschsteinit, metakaolinit, maghemit, magnezioferit, magnetit, melility, monazit, mullit, ortopyroxen, perovskit, plagioklas, pyrit, křemen, sekaninait, sillimanit?, spinel, srebrodolskit, tridymit, silikát Ca - Ca2SiO4, Ca ferit - CaFe4O7, Ba hexaferit - BaFe12O19, a několik nedokonale definovaných fází.

  In pyrometamorphic rocks of the Most Basin - buchites, slags and paralavas - nearly 50 minerals and unnamed phases were identified: anatase, anhydrite, ankerite, apatite, aragonite, barite, calcite, celsian, chalcopyrite, cordierite, corundum, cristobalite, diopside, esseneite, fayalite, forsterite, garnet, goethite, Ca-graftonite, gypsum, hematite, hercynite, ilmenite, K-feldspar, kirschsteinite, metakaolinite, maghemite, magnesioferrite, magnetite, melilites, monazite, mullite, orthopyroxene, perovskite, plagioclase, pyrite, quartz, sekaninaite, sillimanite?, spinel, srebrodolskite, tridymite, calcium silicate - Ca2SiO4, calcium ferrite - CaFe4O7, barium hexaferrite - BaFe12O19, and several poorly defined phases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190146