Počet záznamů: 1

Staphylea pinnata L

 1. 1.
  0350006 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, P. - Roleček, Jan
  Staphylea pinnata L.
  [Staphylea pinnata L.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 305-306 ISSN 1211-5258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: threatened species * floristics * easter Bohemia
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Příspěvek přináší první historický údaj o výskytu ohroženého klokoče zpeřeného v Litomyšlské pánvi. Druh byl nalezen v druhové bohaté dubohabřině v údolí Končinského potoka nedaleko Cerekvice nad Loučnou. Diskutován je možný původ výskytu tohoto nápadného druhu na botaniky pravidelně navštěvované lokalitě.

  Occurrence of Staphylea pinnata in Litomyšlská pánev floristic district is reported. It is the first report of the species from the region. The species inhabits a species-rich oak-hornbeam forest in Končinský potok valley near Cerekvice nad Loučnou village. Possible explanation of species´occurrence in the well-studied site has been discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190113