Počet záznamů: 1

Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění

 1. 1.
  0349997 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chrz, Vladimír
  Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění.
  [Constitutive contradictions of dialogical acting and their anthropological generalization.]
  Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Roč. 13, č. 2 (2010), s. 56-77 ISSN 1803-845X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA701840901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: dialogical acting * transformation * contradiction * paradox
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Dialogické jednání má charakter přirozeného experimentu. Zkoušející zde dlouhodobě a za relativně kontrolovaných podmínek prochází určitou mezní situací („veřejná samota“). Je vycházeno z předpokladu, že dialogické jednání je založeno na transformaci skrze určité konstitutivní kontradikce. Příspěvek formuluje řadu kontradikcí a paradoxů konstitutivních pro proces dialogického jednání, zároveň je učiněn pokus o antropologické zobecnění.

  Dialogical acting has the character of natural experiment. The subject is experiencing an extreme situation in a relatively controlled environment for a certain period of time („public loneliness”). A presumption that acting with inner partner is based on a transformation through a certain constitutive contradiction has been accepted. This paper formulates a set of contradictions and paradoxes fundamental to the process of acting with inner partner, simultaneously aiming to achieve its anthropological generalization.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190106