Počet záznamů: 1

K zájmu Přemysla Otakara II. o města

 1. 1.
  0349981 - HIU-Y 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Žemlička, Josef
  K zájmu Přemysla Otakara II. o města.
  [On the Interest of Přemysl Otakar II. to the medieval towns.]
  Stredoveké město ako miesto stretnutí a komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010 - (Lukačka, J.; Štefánik, M.), s. 29-34. ISBN 978-80-970302-1-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Přemysl Otakar II * Bohemian towns * Middle Age
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Český král Přemysl Otakar II. byl velký podporovatel měst. Uvedená studie se zaměřuje na některé detaily jeho městské politiky.

  The Bohemian King Přemysl Otakar II. (1253-1278) was the great supporter of the towns. Ther present study is concerning to some details of his town politics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190093