Počet záznamů: 1

Svatý Václav jako věčný kníže Čechů

 1. 1.
  0349977 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Žemlička, Josef
  Svatý Václav jako věčný kníže Čechů.
  [St. Wenceslav like the Eternal Duke of „Bohemians“.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 211-220. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: St. Wenceslas * Bohemia * Middle Age * political ideology
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je zaměřena na rozvoj kultu sv. Václava (+ 935) v politické ideologii raného přemyslovského státu.

  The study is concerning to the development of the cult of St. Wenceslas (+ 935) in the political ideology of the early Premyslid State.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190091