Počet záznamů: 1

Pirenská exulantská obec během třicetileté války očima kroniky Václava Nosidla z Geblic

 1. 1.
  0349966 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lisá, Martina
  Pirenská exulantská obec během třicetileté války očima kroniky Václava Nosidla z Geblic.
  [The Exile Community in Pirna in the Thirty Years' War in the Perpective of the Chronicle of Václav Nosidlo from Geblice.]
  Sborník Národního muzea. Roč. 54, 1-4 (2009), s. 3-43 ISSN 0036-5351
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA800090802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech exile * Pirna * Václav Nosidlo from Geblice
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie je věnována kronice Václava Nosidla z Geblic (1592-1649), zámožného měšťana města Litoměřic v severních Čechách. Jeho práce vznikla v letech 1626-1639, za jeho exilového pobytu v Pirně, v jednom z nejdůležitějších center českých exulantů během třicetileté války. Autorka analyzuje různé aspekty kroniky, zejména reflexi života exulantů v Pirně a zprávy o dobových předpovědích, "zázračných" úkazech a proroctvích.

  The study deals with the chronicle of Václav Nosidlo z Geblic (1592-1649), a burgher from Litoměřice in northern Bohemia. His work originated between 1626 and 1639, when Nosidlo as a Protestant found refuge in Pirna, Saxony, one of the most important centres of Bohemian exiles during the Thirty Years' War. The author analyses various aspects of the chronicle, how it reflects the life of an exile community in Pirna and most notably how it reflects various period's prodigies, predictions, miraculous appearances and prophecies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190081