Počet záznamů: 1

Využitie GIS pri výskume sídelných štruktúr a spôsobu využívania krajiny v zázemí včasnostredovekej aglomerácie Mikulčice-Valy

 1. 1.
  0349964 - ARUB-Q 2011 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hladík, Marek
  Využitie GIS pri výskume sídelných štruktúr a spôsobu využívania krajiny v zázemí včasnostredovekej aglomerácie Mikulčice-Valy.
  [Using GIS for research focusing on the land use and settlement patterns in the hinterland of Mikulčice stronghold.]
  Zborník GIS v archeológii. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2010, s. 8-25. ISBN 978-80-89315-25-3.
  [GIS v archeológii. Nitra (SK), 25.11.2010-26.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: settlement patterns * predictive modelling * Mikulčice
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cieľom príspevku je informovať o prebiehajúcom výskume, ktorý je zameraný na konštrukciu sídelných štruktúr v zázemí včasnostredovekého hradiska v Mikulčiciach.

  The objective of this article is to inform about our current research focused on construction of settlement structures in hinterland of Early Medieval stronghold in Mikulčice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190079