Počet záznamů: 1

METABOLISMUS EKDYSTEROIDŮ U HMYZU (Insecta) A VÝZNAM HMYZÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY

 1. 1.
  0349940 - UEB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlík, Milan - Ryšavá, Hana - Wimmer, Zdeněk
  METABOLISMUS EKDYSTEROIDŮ U HMYZU (Insecta) A VÝZNAM HMYZÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY.
  [Metabolism of Insect Ecdysteroids and Significance of Insect Intestinal Microbiota.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 9 (2010), s. 831-837 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk 2B06024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: intestinal symbiotic microbiota * bioassays 20-hydroxyecdysone * pesticide
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010
  http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_104-issue_9-page_831.html

  Pro tvorbu pesticidů 3. generace na základě využití procesů spojené s ekdysí, je vhodné jít cestou tvorby agonistů, nejen již komerčně používaných, ale vývojem nových perspektivních typy agonistů, jako jsou agonisté odvození od amidoketonů, oxadiazolinů, benzamidů a tetrahydroquinolinů. Alternativou jsou přírodní rostlinné fenylpropanoidní analogy lignánových agonistů nebo stilbenových antagonistů106, nebo molekuly s velmi nízkou toxicitou k mikroorganismům. Takovým modelem by mohly být i některé analogy esterových konjugátů juvenilních hormonů nebo steroidní saponiny jako např. aginosid, alliporin, vyskytující se v různých druzích rodu Allium (česnek), nebo obecně známý digitonin107. Tyto saponiny se asociují s fytosteroly důležitými to prekurzory zooekdysteroidů. Z toho vyplývá, že afinita zooekdysteroidového receptoru není tak vysoká, jak ukazují selektivní aktivátory a inhibitory insulinové signální kaskády, které aktivují nebo inhibují biosyntézy zooekdysteroidů.

  Metabolism of ecdysteroids, insect moulting hormones, is described including that of active 20-hydroxyecdysone (20E), showing a low activity, and inactive 20-phosphate. Transformation of active to inactive ecdysteroids (and vice versa) must be rapid and simple, with minimum energy requirements. In addition to ecdysteroid biosynthesis from phytosterols via cholesterol, insect larvae can obtain ecdysteroids from food as nonpolar and inactive esters with fatty acids. These esters penetrate through the midgut into the hemolymph in contrast to more polar ecdysteroids. The larvae excrete useless ecdysteroids during 24 hours. Wide diversity is shown of detoxified and deactivated pathways of ecdysteroids in insects, determined by bioassay. The biotests in insects mainly ecdysteroid tests are described in detail, in relation to digestion, the influence of intestinal symbiotic microbiota, detoxification of xenobiotics and subsequent inhibition of pathogenic microorganisms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190061