Počet záznamů: 1  

Porovnání chromatografických metod pro stanovení ergosterolu a jejich využití při analýze půdy podhorské pastviny

 1. 1. 0349918 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jirout, Jiří - Tříska, Jan - Růžičková, Kamila - Vrchotová, Naděžda - Šimek, Miloslav - Elhottová, Dana
  Porovnání chromatografických metod pro stanovení ergosterolu a jejich využití při analýze půdy podhorské pastviny.
  [The comparison of chromatographic methods for ergosterol determination and their application in analysis of upland pasture soil.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1053-1059 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk LC06066; GA AV ČR IAA600660605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: ergosterol * GC-MS-MS * HPLC
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010

  Ergosterol, biomarker živých saprotrofních hub, byl získán z půdy mikrovlnnou extrakcí a stanovován pomocí GC-MS-MS, HPLC a GC-FID. Metoda GC-MS-MS byla použita pro sledování houbové biomasy v půdách s různě intenzivní zátěží přezimujícím skotem. Množství ergosterolu v půdě se zvýšilo z 0.93 ± 0.34 na 29.28 ± 3.07 μg g-1 půdy. Detekční limit metod GC-MS-MS a HPLC byl cca desetkrát nižší než v případě GC-FID. Zatímco GC-MS-MS v režimu full scan je vhodnou metodou pro monitorování celkového profilu sterolů v půdě, selektivní MS-MS režim umožňuje stanovení ergosterolu ve složitých matricích eliminací ko-eluujících píků. Obohacení půd zatížených skotem o steroly (campesterol, stigmasterol a β-sitosterol) a stanoly (ergostanol, sitostanol) jiného než houbového původu pocházelo ze stráveného rostlinného materiálu a bachorové mikroflóry. Toto obohacení naznačuje významné biochemické změny ve studovaných pastevních půdách.

  Ergosterol, a biomarker of living saprotrophic fungi, was obtained from soil by microwave-assisted extraction and determined by GC-MS-MS, HPLC, and GC-FID. The GC-MS-MS technique was used to monitor fungal biomass in the soils differently impacted by overwintering cattle. The amount of ergosterol in soil increased from 0.93 ± 0.34 to 29.28 ± 3.07 µg g-1 of soil. The detection limits in GC-MS-MS and HPLC methods were ca. ten times lower than in GC-FID. Whereas GC-MS-MS is the best method for monitoring the complex sterol profile in the environment, the selective MS-MS mode allowed the determination of ergosterol in complex matrices by elimination of coeluting peaks. The enrichment of cattleimpacted soils in non-fungal sterols(campesterol, stigmaserol and β-sitosterol) and stanols (ergostanol, sitostanol) was due to digested plant materials and rumen microflora, suggesting significant biochemical changes in the pasture soils under study.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190042