Počet záznamů: 1

Zásobování raně středověkého hradiště Stará Boleslav keramikou. Příspěvek k poznání distribuce keramiky v raném středověku

 1. 1.
  0349743 - ARU-G 2011 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Varadzin, Ladislav
  Zásobování raně středověkého hradiště Stará Boleslav keramikou. Příspěvek k poznání distribuce keramiky v raném středověku.
  [Supplying pottery to the Stará Boleslav early medieval stronghold. On the distribution of pottery in the Early Middle Ages.]
  Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskej Akademii Nauk, 2009 - (Moździoch, S.), s. 99-113. Spotkania Bytomskie, 6. ISBN 978-83-89499-61-5.
  [Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Bytom Odrzański (PL), 28.06.2004-30.06.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: distribution of ceramics * pottery * specialization
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text předkládá obraz nečekaně intenzivní směny keramiky v centrální části Čech v období 10.-1. pol. 13. stol., rozpoznané na základě studia tříd keramické hmoty v archeologických nálezech z hradiště ve Staré Boleslavi. Mezi hlavními poznatky lze jmenovat rádius do 30-50 km, v němž se dílny do zásobování Boleslavi zapojovaly, a zejména překvapivý zhruba poloviční až tříčtvrteční podíl nádob zkonzumovaných na lokalitě, které byly v raném středověku dováženy z jiných než místních dílen.

  Using the testimony of pottery categories, this study outlines an image of unexpectedly heavy pottery trade in the middle part of central Bohemia between the 10th century and first half of the 13th century. This marks our first encounter in Czech archaeology with a quantification of such sizeable pottery distribution in the Early Middle Ages. The findings of the paper do not conform to certain established notions on the early medieval economic system in Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189900