Počet záznamů: 1

Nález ozdob tvaru knižní vazby

 1. 1.
  0349740 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Klanica, Zdeněk
  Nález ozdob tvaru knižní vazby.
  [The finding of the decoration in the form of a bookbiding.]
  Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 184,773-193,774. ISBN 978-80-7422-027-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Early MIddle Ages * Christendom * bookbinding
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Nálezy z hunských hrobů naznačují, že ne všechny ozdoby opasku ve tvaru knižní vazby na raně středověkých moravských pohřebištích jsou dokladem křesťanství.

  Findings from Hun-graves indicate to be not all decorations in the form of a bookbinding from Early Middle Ages Moravian cemeteries as a certificate of the Christendom.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189897