Počet záznamů: 1

Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.-13. století v archeologických pramenech

 1. 1.
  0349736 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Varadzin, Ladislav
  Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.-13. století v archeologických pramenech.
  [Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6th to 13th century in archaeological sources.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 1 (2010), s. 17-71 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: pottery kiln * distribution of ceramics * specialization * production organization * trade
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text shrnuje archeologické prameny pro studium hrnčířské výroby na území České republiky, Slovenska a Polska v raném středověku. Zaměřuje se na nálezy z hrnčířských dílen, včetně hrnčířských pecí shromážděných v samostatném katalogu na konci práce, a výběrově také na doklady distribuce keramiky. Nálezy jsou pojednány nejen z důvodů bilance archeologických pramenů, ale také se zřetelem k otázce specializace a organizace výroby v raných státech sledované části Evropy.

  The text summarizes archaeological sources for the study of pottery production in the territory of the Czech Republic, Slovakia and Poland in the early medieval period. The text focuses on finds from pottery workshops, including pottery kilns, collected in a separate catalogue at the end of the work, as well as on selected evidence on the subject of the distribution of ceramics. Finds are discussed not only for reasons of reviewing archaeological sources, but also with regard to the question of the specialization and organization of production in the early states in the studied parts of Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189893