Počet záznamů: 1

"Byla jsem svého času první docentkou, pak první profesorkou...". Dopis Milady Paulové Haně Benešové

 1. 1.
  0349731 - SLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlíková, Lubomíra
  "Byla jsem svého času první docentkou, pak první profesorkou...". Dopis Milady Paulové Haně Benešové.
  ['Once I was the First Female Docent, then the First Female Professor...". Milada Paulová´s Letter to Hana Benešová.]
  Slovanský přehled. Roč. 96, 3-4 (2010), s. 367-374 ISSN 0037-6922
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Paulová, Milada (1891-1970) * Benešová, Hana (1885-1974) * corerspondance
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá soukromým dopisem, který poslala v roce 1945 M. Paulová Haně Benešové, ženě prezidenta Československé republiky. V tomto dokumentu žádá Paulová vysvětlení, proč nedostala jmenování profesorkou, které bylo navrženo v letech 1938-1939, a popisuje své vlastní životní podmínky ve válečné a poválečné době.

  The article deals with a private letter sent by M. Paulová to the wife of the President of the Czechoslovak Republik Hana Benešová in 1945. In this document Paulová demands explanation why she has not received a letter of appointment to professorship proposed in 1938-1939 and describes her own life conditions in the war and post-war periods.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189888