Počet záznamů: 1

Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – prolegomena

 1. 1.
  0349711 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šipková, Milena
  Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku – prolegomena.
  [Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms – Prolegomena.]
  Lexika slovenskej onymie. Bratislava: Veda, 2010 - (Hladký, J.; Valentová, I.), s. 41-47. ISBN 978-80-224-1126-4.
  [Slovenská onomastická konferencia /17./. Trnava (SK), 12.09.2007-14.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * minor place names * dialect * dictionary * Moravia * Silesia
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka informuje o koncepci slovníkového zpracování a interpretaci materiálu ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, o sběru materiálu a přípravných pracích i o příčinách existence dvou slovníků pomístních jmen v Česku.

  The author deals with the concept of the lexicograhpic processing and interpretation of the material in the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms, with collecting the material and the preparatory works as well as with the reasons of the existence of two dictionaries of anoikonyms (minor place names) in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189873