Počet záznamů: 1

K vývoji pomístních jmen na Opavsku od druhé světové války

 1. 1.
  0349697 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Balhar, Jan
  K vývoji pomístních jmen na Opavsku od druhé světové války.
  [On the development of anoikonyms in Opava region since the World War II.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 305-313 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * Opava region * tracts of land
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V příspěvku se sleduje vývoj PJ ve čtyřech vesnicích Opavska, a to po odsunu občanů německé národnosti, po scelení pozemků v jednotlivých čtyřech družstvech a pak po sloučení těchto původně samostatných JZD ve velký hospodářský celek. V současné době se uplatňuje jen mizivý počet starých tzv. traťových jmen (jmen honů) a nová PJ jsou tvořena podle jediného modelu: jde o dvojslovná jména předložková s využitím jednak osobních jmen označujících usedlosti příslušných osob, jednak důležitých orientačních bodů.

  The paper deals with the development of anoikonyms in four villages in the Opava region following the expulsion of citizens of German nationality, after land consolidation in individual four co-operative farms and then after the integration of these originally independent farms into one great agricultural unit. The author comes to the conclusion that at present the new anoikonyms are formed according to one model: the two-word prepositional names using both the personal names indicating farmhouses of the respective persons, and the important orientation points.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189861