Počet záznamů: 1

Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti

 1. 1.
  0349674 - MU-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tichá, Marie - Hošpesová, A.
  Tvoření úloh jako cesta k matematické gramotnosti.
  [Problem posing as a way to mathematical literacy.]
  Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let : sborník příspěvků celostátní konference 15.-17.10.2009. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010 - (Stehlíková, N.), s. 133-145. ISBN 978-80-86843-28-5.
  [Jak učit matematice žáky ve věku 11 - 15 let. Litomyšl (CZ), 15.10.2009-17.10.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/08/0710
  Grant ostatní:Projekt COMENIUS(XE) 142453-LLP-1-2008-1-PL-COMENIUS-CMP
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: mathematical literacy * mathematical education * problem posing * problem solving
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  V naší práci hledáme cesty efektivního rozvíjení matematické gramotnosti žáků a studentů. Usilujeme o to, aby žáci a studenti byli schopni používat matematiku jako vhodný nástroj při hledání cest, jak porozumět světu. Aby byli schopni porozumět matematickému textu, vybavovat si při tom potřebné pojmy a postupy. Jde nám o to, aby uměli své znalosti rozvíjet. Důraz klademe nejen na řešení rozmanitých úloh, do centra našich úvah o matematickém vzdělávání se dostává tvoření úloh. Jsme přesvědčeni, že tvoření úloh by mělo být jedním z centrálních témat vyučování matematice. Na tvoření úloh se můžemem dívat jako na cíl i prostředek matematického vzdělávání a dokonce také jako na diagnostický a motivační prostředek.

  In our work we search for ways of development of students' mathematical literacy. We aim at students' ability to utilize mathematics as a suitable tool for understanding of the world. Our aim is that students will be able to develop their knowledge. We stress not only solving of various problems. Also problem posing gets in the centre of our considerations on mathematical education. We believe that problem posing should be one of central topics of teaching of mathematics. It could be understand as aim as well as means of education and in addition also as diagnostic and motivating tool.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189845