Počet záznamů: 1

Jména studánek na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349634 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Komárková, Zina
  Jména studánek na Moravě a ve Slezsku.
  [Names of wells in Moravia and Silesia.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 227-246 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: small water sources * hydronyms * word-formation * motivation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Studánky (malé vodní zdroje většinou přírodního původu nacházející se ve volné krajině) představují specifický onymický objekt v rámci hydronym. Jména studánek jsou hojně zastoupena v anoikonymii Moravy a Slezska. Při jejich tvorbě jsou užívány nejrůznější způsoby, např. toponymizace (Žydelek, pramínek‘), derivace (Smrďačka od smrdět), kompozice (Bolibřuška – podle účinků vody), přejímání či adaptace jinojazyčných toponym (Landek). Ve zkoumaném materiálu jsou nejpočetnější jména jednoslovná a dvouslovná bezpředložková (Svatá voda). Jsou motivována ponejvíce polohou (Pod Kněhyňu), vlastností (Sirkovica) a vztahem k osobě (Břouškova studánka). Materiál obsahuje četné nářeční varianty názvů pro tento vodní zdroj (Belík, Kadlúbek, Koráb aj.). Etymologie většiny jmen jsou průhledné, k lidovým výkladům motivace je nutno přistupovat kriticky.

  Small water sources mostly of natural origin, situated in open landscape, represent special onymic objects within the category of hydronyms. In the corpus of minor place names of Moravia and Silesia, the names of the water sources are quite numerous. In their formation, various ways are used, e. g. toponymization (Žydelek – from žydelek ‘small fountain’), derivation (Smrďačka from smrdět ‘to stink’), composition (Bolibřuška from bolet ‘to pain’ and břuch dial ‘stomach’), borrowing or adaptation of foreign toponyms (Landek). The material contains one-word and two-word names without preposition (Svatá voda ‘holy water’). The names are motivated mostly by position (Pod Kněhyňu ‘below Kněhyňa’), quality (Sirkovica ‘sulphur water’), and relation of the denominated object to a person (Břouškova studánka ‘Břoušek’s well’). Collected material contains many dialect forms (Belík, Kadlúbek, Koráb etc.). Etymological explanations of most names are transparent, the folk explanations are to be taken critically.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189820