Počet záznamů: 1

Po stopách dobytka a drůbeže v materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349629 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Spinková, Stanislava
  Po stopách dobytka a drůbeže v materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [Following the tracks of cattle, sheep and poultry within the material of the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms / minor place names.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 202-226 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * cattle * sheep and poultry * pasture * common land * wet ground
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka předkládá výsledky svého srovnání označení stezek skotu nebo ovcí, stejně jako označení výběhů pro příslušná zvířata. Zaměřuje se na anoikonyma Moravy a české části Slezska, ale bere v úvahu také situaci v Čechách a na Slovensku.

  The author presents the results of her comparison of the designations of paths (tracks) beaten by cattle or sheep as well as the designations of the runs (outlets, paddocks) for the respective animals. She focused on the anoikonymy of Moravia and the Czech part of Silesia but takes into account the situation in Bohemia and Slovakia, too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189815