Počet záznamů: 1

Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349623 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Konečná, Hana
  Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku.
  [The basis –býk- in the anoikonyms of Moravia and Silesia.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 189-201 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * Moravia, * Silesia * word basis býk-/býč- * motivation * word-formation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Anoikonymický materiál z území Moravy a Slezska zahrnuje přibližně dvě stě devadesát pomístních jmen obsahujících lexém býk nebo odvozeniny od základu býk-/býč-. První část příspěvku je zaměřena na motivační zdroje pomístních jmen se základem býk-/býč, jejich zeměpisnému rozšíření je věnována druhá část, třetí pak představuje úplný výčet zapsaných podob pomístních jmen a objektů označovaných pomístními jmény se sledovaným základem. V rámci třetí části se pak autorka věnuje popisu jednotlivých typů pomístních jmen a též jejich nářečním podobám.

  The anoikonymic material from the area of Moravia and Silesia comprises approx. 300 anoikonyms containing the lexeme býk or derivations from the basis býk-/býč-. The first part of the article focuses on the motivational resources of the anoikonyms with the basis býk-/býč-, the second part deals with their geographical distribution, the third part presents the complete enumeration of recorded forms of anoikonyms and denominated objects. In the third part, the author also gives a description of individual types of anoikonyms and their dialect forms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189810