Počet záznamů: 1

Pomístní jména a jejich zpracování ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349604 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šipková, Milena
  Pomístní jména a jejich zpracování ve Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [Anoikonyms and their compilation into the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms/ minor place names.]
  Acta onomastica. Roč. 51, č. 1 (2010), s. 48-78 ISSN 1211-4413
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonyms * dictionary * dialects * onymic maps * anoikonyms area * Dictionary of Moravian and Sikesian anoikonyms / minor place names
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek poskytuje základní informace o Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Podává základní charakteristiku slovníku, představuje jeho koncepci, základní typy hesel a jejich výstavbu, poukazuje na výhody elektronického zpracování slovníků a na kompatibilitu moravského a slezského materiálu s materiálem na Slovensku.

  The article introduces new project of the electronic Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms (DMSA) which in being compiled at the Department of dialectology of the Institut of the CL of the AS CR in Brno as a parallel to the Dictionyry of minor place names in Bohemia, compiled as the Department of onomastic of the same institute in Prag. The article accounts for the reasons leading to the compilation of the Dictionary (most notably the unique material and theoretical and methodological conception of the Czech onomastic school) and highlights linguistic interconnections, especially the Czech-German connection reflected in Moravian and Silesian anoikonymy. It describes the basic characteristics of the Dictionary, which is dominated by material analysis and the onomastic interpretation of names comprising numerous dialectal forms. It introduces the basis types of entries, outlines their structure and adds some entries (incl. the maps) to demonstrate the conception of the DMSA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189797