Počet záznamů: 1

Detekce výskytu krup pomocí radarových dat

 1. 1.
  0349588 - UFA-U 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skripniková, Kateřina - Řezáčová, Daniela
  Detekce výskytu krup pomocí radarových dat.
  [HAIL DETECTION METHODS WITH WEATHER RADAR DATA.]
  Meteorologické zprávy. Roč. 63, č. 3 (2010), s. 76-82 ISSN 0026-1173
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300420804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: hail * weather radar
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Článek se zabývá porovnáváním několika metod detekce krupobití na základě radarových informací, které jsou aplikovány na konkrétní případy krupobití zaznamenané na území Česka. Nejprve jsou stručně shrnuty poznatky získané na základě informací o krupobití z meteorologických stanic za posledních čtyřicet, respektive dvacet let. Dále jsou popsány vybrané metody detekce krup pomocí informací z meteorologických radarů. Radarová data použitá v tomto článku pocházejí z měření radarů Brdy a Skalky radarové sítě CZRAD. Použitelnost metod detekce krup je posuzována na dvou dobře dokumentovaných případech krupobití v Česku. Zvolené metody detekce krup pomocí dat z meteorologických radarů jsou obecně schopny rozpoznat oblast s výskytem krup. U obou případů všechna kritéria detekují kroupy, ale detekují je i jinde, kde kroupy nebyly zdokumentovány. Problém je v nastavení prahových hodnot, které jsou někdy příliš nízké a detekují tak krupobití často a na velké ploše.

  The article compares several methods for the detection of hail with single-polarization radars. First, information about hailfalls from the ground stations in the Czech Republic is briefly summarized. Afterwards, five selected methods (55 dBZ, Auer, HailProb, VIL density and POSH) were tested in two well documented hail events in the Czech Republic, which occurred on 23 July 2003 and on 9 June 2009. Data from the two Czech weather radars Brdy and Skalky were used. It is concluded that all five tested methods are able to detect hail. Generally, all methods performed well with both studied hail events. The hail on 9 June 2009, which occurred in the night, was well reflected by radar criteria. The detection algorithms exceeded the threshold over the hail area on 23 July 2003 with hail occurrence during the day. However, the hail was also identified out of the sub region, where we have no evidence about hail occurrence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189784