Počet záznamů: 1

K adjektivům v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0349487 - UJC-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kloferová ml., Stanislava
  K adjektivům v názvech komunikací na Moravě a ve Slezsku.
  [On the adjectives in hodonyms in Moravia and Silesia.]
  Lexika slovenskej onymie. Bratislava: Veda, 2010 - (Hladký, J.; Valentová, I.), s. 203-209. ISBN 978-80-224-1126-4.
  [Slovenská onomastická konferencia /17./. Trnava (SK), 12.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA405/05/2065
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place name * adjective * hodonym * onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá adjektivními částmi moravských a slezských jmen cest a pěšin. Jádro článku tvoří sémantická klasifikace těchto pomístních jmen.

  The paper deals with adjectival parts of Moravian and Silesian names of roads and pathways. The core of the article is formed by a semantic classification of these minor place names.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189710