Počet záznamů: 1

Pravěké a časně historické osídlení katastrálního území Ratíškovic

 1. 1.
  0349448 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šebela, Lubomír
  Pravěké a časně historické osídlení katastrálního území Ratíškovic.
  [Prehistoric and early historic settlement of the Ratíškovice cadastral area.]
  Ratíškovice minulostí slovácké obce. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010, s. 25-64. ISBN 978-80-254-7362-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * Ratíškovice * prehistoric and early historic settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Autor prezentuje na základě archeologických nálezů pravěké a časně historické osídlení na katastrálním území Ratíškovic.

  The author presents on the base of the archaeological finds the prehistoric and early historic settlement of the Ratíškovice cadastral area.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189686