Počet záznamů: 1

Ekologické aplikace oxidu uhličitého a jeho uplatnění pro udržitelnou chemii

 1. 1.
  0349402 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bušta, K. - Wagner, Zdeněk
  Ekologické aplikace oxidu uhličitého a jeho uplatnění pro udržitelnou chemii.
  [Ecological Application of Carbon Dioxide and Its Use in Sustainable Chemistry.]
  Bioplyn 2010. České Budějovice: Česká bioplynová asociace, 2010, s. 1-10. ISBN 978-80-7328-224-0.
  [Mezinárodní konference Bioplyn 2010. České Budějovice (CZ), 13.04.2010-14.04.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: carbon dioxide * ecology * sustainability
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Oxid uhličitý, který je převážně odpadem z chemických výrob a ze spalovacích procesů, nachází v současnosti širokou škálu uplatnění jako mnohostranně použitelný technický plyn i jako jeden ze základních stavebních kamenů pro syntézy v organické chemii. Mnohé z aplikací v technické oblasti přispívají k ochraně životního prostředí i zdraví lidí. Do těchto aplikací patří zejména použití oxidu uhličitého jako extrakčního činidla při získávání aromatických a léčivých látek z přírodních materiálů v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

  Carbon dioxide, which is mostly waste of chemical processes and of combustion processes, finds currently a wide scope of application as a versatile technical gas, as one of basic building blocks for synthesis in organic chemistry. A great many applications in the technical area contribute to the protection of the environment and human health. Zadejte text nebo adresu webu nebo přeložte dokument. Zrušit Poslech Překlad (česky > anglicky) These applications include the use of carbon dioxide as an extraction agent to obtain aromatic and medicinal substances from natural materials in the food and pharmaceutical industries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189653