Počet záznamů: 1

Raně středověké nálezy z Malé Hané a blízkého okolí na severozápadní Moravě

 1. 1.
  0349270 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kouřil, Pavel
  Raně středověké nálezy z Malé Hané a blízkého okolí na severozápadní Moravě.
  [Early mediaeval finds from Malá Haná and in the surrounding area in north-western Moravia.]
  Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 245-250,776. ISBN 978-80-7422-027-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * Early Middle Ages * material culture relics
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Zveřejněny nové nálezy kovových artefaktů ze sídelní komory Malé Hané (lité bronzové prolamované nákončí opasku, sekera, ostruha), časově spadající do 2. půle 8. až vyspělého 9. století.

  Published new finds of metal artifacts from the settlement area of Malá Haná (cast bronze castellated belt-end, axe, spur), dating to the 2nd half of the 8th to the late 9th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189556