Počet záznamů: 1

Výzkum, ve kterém nic nevyšlo?

 1. 1.
  0349225 - PSU-E 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Iva
  Výzkum, ve kterém nic nevyšlo?.
  [A study with no results?.]
  Československá psychologie. Roč. 54, č. 4 (2010), s. 420-426 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: salivary cortisol * situational dependency * subject’s control
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.230, rok: 2010

  Stať referuje o výzkumu provedeném s atraktivním výzkumným souborem a hypotézou, kterou se zdálo snadné potvrdit. Vzhledem k okolnostem, které nebyly předmětem úvah před započetím výzkumu, však vyšly výsledky jinak. Autorka se zpětně zamýšlí nad výsledky výzkumu a závěry, které z nich lze s odstupem let vyvodit.

  The paper deals with a study carried out in an interesting research sample and with a seemingly easy-to-prove hypothesis. Because of certain circumstances that were not taken into consideration in the beginning of the research, the results were different than expected. The author is retroactively contemplating about the results and conclusions of the study that can be inferred after several years.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189523