Počet záznamů: 1

Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?

 1. 1.
  0349140 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Červenka, Jan
  Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?.
  [Are we social-economic pessimists out of habit?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 48-64. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social-economic situation * public opinion * subjective indicators
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Text se věnuje problematice subjektivních indikátorů sociálněekonomické situace a vývoje, jejich vypovídací hodnotě, jejich vztahu k reálnému vývoji a jeho objektivním ukazatelům a některým úskalím jejich interpretace.

  The text deals with the issue of subjective indicators of socio-economic situation and development, their explanatory value, and their relationship to the real development and its objective indicators, and some of pitfalls of their interpretation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189456