Počet záznamů: 1

POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST I)

 1. 1.
  0349061 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Herman, Zdeněk
  POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST I).
  [The Beginning of Mass Spectrometry in Czech Republic: Mass Spectrometry in Institute of Physical Chemistry of Academy of Sciences (Part I).]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 10 (2010), s. 962-966 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: mass spectrometry * physical chemistry * Dr. Vladimír Hanuš
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010

  Ústav fyzikální chemie ČSAV byl prvním a po dlouhou dobu hlavním střediskem hmotnostní spektrometrie u nás. Příběh hmotnostní spektrometrie začíná počátkem padesátých let v okruhu žáků prof. Jaroslava Heyrovského v ústavu fyzikální chemie University Karlovy a v Polarografickém ústavu.

  The Beginning of Mass Spectrometry in Czech Republic: Mass Spectrometry in the Institute of Physical Chemistry of Academy of Sciences and of Institute of Polarography (Part I).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189398