Počet záznamů: 1

Maďarsko a trianonská mírová smlouva (Devadesát let od jejího podepsání)

 1. 1.
  0349009 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Irmanová, Eva
  Maďarsko a trianonská mírová smlouva (Devadesát let od jejího podepsání).
  [Hungary and the Trianon Peace Treaty (Ninety Years since its Signature).]
  Slovanský přehled. Roč. 96, 1-2 (2010), s. 41-64 ISSN 0037-6922
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Hungary * Peace Treaty * Paris Conference 1919
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Mírová smlouva s Maďarskem reprezentovala legální kodifikaci situace ve střední Evropě po první světové válce.

  Peace treaty with Hungary represented a legal codification of the situation in Central Europe after World War I.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189360