Počet záznamů: 1

Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán

 1. 1.
  0348990 - UGN-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Munzar, Jan - Ondráček, Stanislav
  Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán.
  [The historical precipitation record from the Jizerské hory Mts still unbroken.]
  Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy.. Roč. 28, č. 1 (2010), s. 3-15. ISBN 80-903595-2-3. ISSN 0375-1686
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: historical precipitation extremes * Central Europe * July 1897
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Jizerské hory jsou, pokud jde o atmosférické srážky, výjimečné. Článek připomíná katastrofální srážky v tomto regionu v červenci 1897, které představovaly zcela mimořádný přírodní extrém a událost. Hlavní pozornost je zaměřena na dobové i současné hodnocení historického rekordního jednodenního srážkového úhrnu 345,1 mm, který byl naměřen na meteorologické stanici Nová Louka 29. července 1897. Protože se od té doby podle našich šetření jak na území Česka, tak Německa, Rakouska, Slovenska a Polska vyšší úhrn nevyskytl, je možné potvrdit, že se jedná o dodnes nepřekonaný srážkový rekord ve střední Evropě. Občas se lze setkat i s domněnkami, že jde dokonce i o celoevropský rekord, naše prověrka však ukázala, že nejsou opodstatněné.

  The paper is devoted to the one-day precipitation extreme of 345.1 mm measured at the Nová Louka (Neuwiese) station (780 m a.s.l.) in northern Bohemia on 29 July 1897. Main attention is given to the historical and contemporary evaluation of the record precipitation. Because our surveys indicate that a higher one-day precipitation amount has not been recorded on the territories of Czech Republic, Germany, Austria, Slovakia and Poland ever since, it can be claimed that the precipitation record has not been broken in Central Europe until today. Although it is occasionally assumed that the event represents even a European record, our studies show that this is not substantiated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189350